Maksymalny komfort cieplny latem i zimą

Klimakonwektory wentylatorowe mogą zastępować grzejniki zarówno w nowych jak i modernizowanych budynkach mieszkalnych. Ich rola i znaczenie dla mieszkańców domu i samego systemu grzewczego wykracza jednak poza standard kojarzony z tradycyjnymi grzejnikami. Firma Hewalex posiada w swojej ofercie typoszereg klimakonwektorów przewidzianych głównie do współpracy z pompami ciepła. Dzięki temu możliwe jest nie tylko ogrzewanie pomieszczeń, ale także ich aktywne chłodzenie. Dzięki temu nie ma potrzeby zastosowania oddzielnej instalacji klimatyzacyjnej w budynku.

Dla systemu grzewczego zastosowanie klimakonwektorów oznacza z kolei możliwość zasilania ich wodą grzewczą o obniżonej temperaturze. Dzięki temu wzrasta efektywność pracy pompy ciepła i jednocześnie ulegają obniżeniu koszty ogrzewania domu. Standardowo przyjmuje się, że maksymalna temperatura zasilania klimakonwektorów z pomp ciepła powietrze/woda PCCO SPLIT firmy Hewalex, wynosi 55oC w trybie grzewczym, a minimalna 7oC w trybie chłodzenia.

Zasada działania klimakonwektora wentylatorowego (ang. Fan Coil) jest bardzo prosta. Rozwinięta użebrowana powierzchnia grzewcza umieszczona w obudowie oddaje ciepło (lub chłód) ze zwiększoną intensywnością wskutek wymuszonego przez wentylator przepływu powietrza. Duża powierzchnia wentylatora promieniowego zapewnia cichą pracę i równomierne nawiewanie powietrza do pomieszczenia. Ogrzewane lub schładzane powietrze cyrkuluje łagodnie w pomieszczeniu zapewniając wysoki poziom komfortu cieplnego zarówno zimą, jak i latem. Dodatkowo powietrze jest filtrowane przepływając przez wbudowany filtr polietylenowy, który można łatwo samodzielnie oczyszczać.